Systémy zálohování a obnovy dat • Zavádění plánů zálohování serverových systémů, koncových zařízení a dat uložených v privátních i veřejných cloudech • Zálohování nepřetržitě běžících prostředí i ad-hoc provozovaných prvků • Technologická řešení provádění, ukládání, ochrany a správy záloh • Reporting funkce zálohovacích systémů