Vzdělávání klíčových odborných zaměstnanců • Informační legislativní servis pro management • Jednorázová nebo opakovaná výuková setkání • Praktická cvičení a simulace situací v reálném laboratorním prostředí • Tvorba metodických postupů a prováděcích směrnic • Testování zaměstnanců • Školení a konzultace • Mentoring