Dohled nad provozem ICT Infrastruktury • Monitorování serverů, datových úložišť, síťových prvků i koncových zařízení • Sledování zátěže a výkonu technologických prvků • Kontroly kvality dodávaných služeb • Analýzy využití internetové konektivity • Dohled nad dodržováním firemní politiky používání ICT vybavení