3. dubna 2024

V současné době necédéčkové vyvstává v případně potřeby instalace o.s. Microsoft Windows (WIN) potřeba vytvořit startovací USB disk, který spuštění instalace z CD nahradí. Velmi často používaným nástrojem pro zápis ISO obrazu na USB disk je aplikace Rufus a právě v její dokumentaci se nachází zajímavé upozornění: Nevytvářejte startovací USB disky z ISO obrazů generovaných nástrojem Media Creation Tool (MCT), ačkoli je to metoda, kterou společnost Microsoft pro účel vytvoření obrazu instalačního média doporučuje. A další podobné doporučení v dokumentaci Rufusu zní: Neinstalujte WIN na virtuální stroje z ISO obrazů, u kterých nejste schopní pomocí kontrolních součtů zkontrolovat jejich integritu.

Tvůrci Rufusu praví, že MCT totiž nevytváří generické a vždy stejné ISO obrazy a z tohoto důvodu je nelze nijak zkontrolovat. Jejich kontrolní součty se totiž liší. V takovém případě nelze odhalit, zda není instalační ISO obraz poškozený nebo v krajním případě „vylepšený“ o malware či jinak modifikovaný.

Jediná vhodná a podporovaná cesta právě ze strany Rufusu je stažení oficiálních „retail“ ISO obrazů přímo z prostředí Rufusu. K tomu slouží dělené tlačítko Vybrat/Stažení, které najdete ve všech novějších verzích aplikace.

Další informace na toto téma najdete v oficiálních FAQ Rufusu.

Pokud ve vaší instalaci Rufusu možnost Stažení u tlačítka Vybrat chybí, je třeba v nastavení zapnout automatické kontroly aktualizace aplikace. V případě přenosné verze je tato možnost vypnuta a tlačítko tak možnost Stažení neobsahuje.

Pro více informací vás oopět odkážu na FAQ Rufusu.